Sport, parks and leisure - Carmarthenshire County Council - Expressions of Interest Invited for the Caban at Pendine Sands
17 Jun 2021 Sport, parks, & leisure: daily news and jobs
 
 
HOME
JOBS
NEWS
FEATURES
PRODUCTS
FREE DIGITAL SUBSCRIPTION
PRINT SUBSCRIPTION
ADVERTISE
CONTACT US
Sign up for FREE ezine[email protected]
www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands

Expression of interest with Carmarthenshire County Council
Expressions of Interest Invited for the Caban at Pendine Sands
Pendine Sands, Carmarthenshire

An exciting opportunity has arisen to lease the ‘Caban’ at Pendine Sands, an exemplar development which provides new purpose-built holiday accommodation and café overlooking one of the UK’s largest and most iconic beaches.

Situated in one of the fastest growing tourism destinations in Wales (worth over £1/2billion to the local economy in 2019), the successful applicant will have to provide a service that is in keeping and complimentary to other attractions in Pendine including the adjacent new International Museum of Speed and attending international events on the seven mile beach. This facility forms part of a wider £7million pound resort-wide regeneration masterplan.

Development details:
• Turnkey facility, ready to occupy
• 42 bed capacity (13 bedrooms: 8x4 bed; 5x2 bed)
• 76 cover café with further outdoor seating option
• 4-star high spec development (Passivhaus standard)
• Prime tourist beachside location with sea views
• On All-Wales Coastal Path

For further information and how to submit go to: www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands or email [email protected]

To register your interest please click here.

Closing date for expressions of interest: No later than 5pm on Friday 28 May 2021


Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb

Mae cyfle cyffrous wedi codi i brydlesu’r ‘Caban’ sy’n rhan o Draeth Pentywyn, sef datblygiad enghreifftiol yn darparu caffi a llety gwyliau pwrpasol newydd sy'n edrych dros un o draethau mwyaf mewn maint, a mwyaf eiconig y DU.

Lleolir y datblygiad yn un o'r cyrchfannau i dwristiaid sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru (gwerth dros £1/2 biliwn i'r economi leol yn 2019) a bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu gwasanaeth ategol sy'n cyd-fynd ag atyniadau eraill ym Mhentywyn, gan gynnwys yr Amgueddfa Cyflymder Ryngwladol newydd gyfagos, ac yn mynd i ddigwyddiadau rhyngwladol ar y traeth saith milltir o hyd. Mae'r cyfleuster hwn yn rhan o brif gynllun adfywio ehangach gwerth £7miliwn ar gyfer y gyrchfan gyfan.

Manylion y datblygiad:
• Cyfleuster parod
• 42 o welyau (13 o ystafelloedd gwely: 8x4 o welyau; 5x2 o welyau)
• 76 o seddau dan do yn y caffi gyda'r opsiwn i eistedd y tu allan hefyd
• Datblygiad 4 seren o'r radd flaenaf (safon Passivhaus)
• Man allweddol ger y môr i dwristiaid gyda golygfeydd o'r môr
• Ar bwys Llwybr Arfordir Cymru

Am fwy o wybodaeth a sut i’w gyflwyno, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/TraethPentywyn neu ebostiwch: [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer mynegiannau o ddiddordeb: Erbyn 5pm ddydd Gwener, 28 Mai 2021


Latest jobs
Climbing Instructor

Salary:Competitive
Location:London, UK
Company:Everyone Active
More>>Climbing Duty Manager

Salary:Competitive
Location:London, UK
Company:Everyone Active
More>>Climbing Customer Services Advisor

Salary:London Living Wage
Location:London, UK
Company:Everyone Active
More>>
Latest news
Ban on commercial evictions to be extended until 2022
Ban on commercial evictions to be extended until 2022   16 Jun 2021

The UK government has extended the ban on commercial evictions until 25 March 2022. Announcing the move today (15 June), chief secretary to the .... more>>
Health clubs and gyms need more support to survive delay to Step 4
Health clubs and gyms need more support to survive delay to Step 4   15 Jun 2021

Operating a further four weeks at reduced capacity will place serious pressure on English fitness facilities – if the government doesn't urgently .... more>>
SM people

Nick Cox

Nick Cox

Nick Cox reveals Man Utd school plans
View>>

SM Insights

It's All in The Genes

It's All in The Genes

Tokyo 2020 looks to utilise gene testing to catch doping cheats
View>>


Published by Leisure Media Tel: +44 (0)1462 431385 | Contact us | About us | © Cybertrek Ltd