Sport, parks and leisure - Carmarthenshire County Council - Tender: Caban at Pendine Sands
22 May 2022 Sport, parks, & leisure: daily news and jobs
 
 
HOME
JOBS
NEWS
FEATURES
PRODUCTS
FREE DIGITAL SUBSCRIPTION
PRINT SUBSCRIPTION
ADVERTISE
CONTACT US
Sign up for FREE ezineUnit A, St Catherine's Walk, Carmarthen, SA31 1GA
[email protected]
www.carmarthenshire.gov.wales
[email protected]
www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands
leasing opportunity with Carmarthenshire County Council
Tender: Caban at Pendine Sands
Pendine Sands, Carmarthenshire

Tender: Pendine Sands

An exciting opportunity has arisen to lease the ‘Caban’ at Pendine Sands, an exemplar development which provides new purpose-built holiday accommodation and café overlooking one of the UK’s largest and most iconic beaches. This facility forms part of a wider £7million pound resort-wide regeneration masterplan.

For further information and how to submit go to: www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands

• Turnkey facility, ready to occupy
• 42 bed capacity (13 bedrooms: 8x4 bed; 5x2 bed)
• 66 cover café with further outdoor seating option
• 4-star high spec development (Passivhaus Principles)
• Prime tourist beachside location with sea views
• On All-Wales Coastal Path

For further information, particulars and tender forms please email: [email protected]

Tender closing date: Noon Tuesday May 17 2022.


Tendr: Draeth Pentywyn

Mae cyfle cy_rous wedi codi i brydlesu’r ‘Caban’ sy’n rhan o Draeth Pentywyn, sef datblygiad enghrei_iol yn darparu ca_ a llety gwyliau pwrpasol newydd sy'n edrych

dros un o draethau mwyaf mewn maint, a mwyaf eiconig y DU. Mae'r cyfleuster hwn yn rhan o brif gynllun adfywio ehangach gwerth £7miliwn ar gyfer y gyrchfan gyfan.

Am fwy o wybodaeth a sut i’w gyflwyno, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/TraethPentywyn

• Cyfleuster parod
• 42 o welyau (13 o ystafelloedd gwely: 8x4 o welyau; 5x2 o welyau)
• 66 o seddau dan do yn y ca_ gyda'r opsiwn i eistedd y tu allan hefyd
• Datblygiad 4 seren o'r radd flaenaf (safon Passivhaus)
• Man allweddol ger y môr i dwristiaid gyda golygfeydd o'r môr
• Ar bwys Llwybr Arfordir Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, manylion a _urflenni tendro anfonwch e-bost at: [email protected] Dyddiad cau

ar gyfer cyflwyno tendr: canol dydd, ddydd Mawrth 17 Mai 2022.

Latest jobs
Catering Assistant

Salary:Competitive
Location:London
Company:Everyone Active
More>>Fitness Motivator and Personal Trainer

Salary:
Location:Wickford, UK
Company:Everyone Active
More>>Fitness Motivator and Personal Trainer

Salary:
Location:Westminster, London, UK
Company:Everyone Active
More>>
Latest news
Strava integrates with injury-prevention app
Strava integrates with injury-prevention app   21 May 2022

Strava, a leading social platform for athletes, has acquired Recover Athletics, a startup providing evidence-based prehab workouts to runners. The .... more>>
UN picks Go Fit’s public-private model as example of best practice
UN picks Go Fit’s public-private model as example of best practice   21 May 2022

Go Fit has been selected by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) as an example of best practice for public–private partnership .... more>>

Published by Leisure Media Tel: +44 (0)1462 431385 | Contact us | About us | © Cybertrek Ltd